Procedura Operationala de nereguli si Anexe

Procedura Operationala de nereguli – pentru descarcare apasati DOWNLOAD ANEXE (pentru descarcare apaasti DOWNLOAD in dreptul fiecarei anexe)   – Formular PON01 – Suspiciunea de neregula – DOWNLOAD –  Formular PON 02 – Registrul de inregistrare a sesizarilor – DOWNLOAD

Procedură Operațională de Monitorizare și Anexe

Procedura Operațională de Monitorizare, Raportare și Arhivare – pentru descărcare apasați DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POMRA01 – Decizie internă desemnare Asistent Tehnic/Expert Coordonator – DOWNLOAD POMRA02 – Notificare – DOWNLOAD POMRA03 – Fișa de proiect – DOWNLOAD POMRA05 – Invitație de participare – DOWNLOAD POMRA06 – Proces verbal de […]

Procedura de Implementare a Strategiei POIS și Anexe

Procedură Operațională de Implementare a Strategiei – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD ANEXE – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POIS01 – Nota justificativă de modifcare și completare ghiduri – DOWNLOAD POIS02 – Instrucțiune de lucru privind modificarea procedurii operaționale – DOWNLOAD POIS03 – Calendar estimativ de lansare – DOWNLOAD POIS04 – Raport […]

Procedură Verificare Conformitate ADM. și Eligibilitate POVCE si Anexe

Procedura Operațională de Verificare Conformitate ADM și Eligibilitate POVCE – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POVCE01 – Anexa 1 – Instrucțiuni de completare Cerere de Finanțare Măsura 1.1 – DOWNLOAD POVCE02 – Anexa 1 – Instrucțiuni de completare Cerere de Finanțare Măsura 1.2 – DOWNLOAD […]

Procedura de Evaluare și Selecție și Anexe

Procedură Operațională de Evaluare și Selecție – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular    POES00 – Dispoziție internă de numire Asistent Tehnic – DOWNLOAD POES01 – Anexa 6 – Grila de evaluare calitativă Tehnică Măsura 1.1 – DOWNLOAD POES02 – Anexa 6 – Grila de evaluare calitativă […]

Procedura de Evitare Conflict de Interese și Anexe

Procedura de Evitare Conflict de Interese – pentru descărcare apăsați – DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui document   POECI01 – Declarație evitare conflict de interese – DOWNLOAD POECI02 – Solicitare de înlocuire – DOWNLOAD POECI03 – Matricea de înlocuire – DOWNLOAD

Procedura de Soluționare Contestații și Anexe

Procedura Operațională de Soluționare a Contestațiilor – pentru descărcare apăsați – DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POSC01 – Anexa 1 – Decizie numire comisie de soluționare – DOWNLOAD POSC02 – Anexa 2 – Declarație evitare conflict de interese – DOWNLOAD POSC03 – Anexa 3 – Solicitare de înlocuire […]

Procedura de Control Intern și Anexe

Procedura Operațională de Control Intern – pentru descărcare apăsați – DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POCI01 – Anexa 1 – Situația privind stadiul de execuție a contractelor de prestări servicii încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică – DOWNLOAD POCI02 – Matricea de înlocuire – DOWNLOAD