Măsura 1.2

Măsura 1.2

(aprobata feb.2019)

 

Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvacultura pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil

Obiectiv 1: Dezvoltarea viabila și competitivă a acvaculturii și a pescuitului comercial

Tipuri de actiuni:

  • Încurajarea procesării și a vânzării în magazine proprii fixe sau mobile susținute de planuri de marketing al produselor pentru producători;
  • Susținerea activității de pescuit comercial prin achiziții de motoare și echipamente de pescuit;
  • Înființarea/îmbunătățirea infrastructurii specifice activității de pescuit – puncte de debarcare, centre de primă vânzare, puncte de depozitare, adăposturi pescărești, dotate în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață a pescarilor și creșterii siguranței în activitățile realizate de aceștia.

Informații referitoare la Ghidul Solicitantului și Anexele aferente