Masura 1.1

Măsura 1.1

(aprobata feb.2019)

 

Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi, prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale.

Obiectiv 1: Dezvoltarea viabila și competitivă a acvaculturii și a pescuitului comercial

Tipuri de actiuni:

  • Realizarea de investiții inovative cu potențial de generare de venituri;
  • Asigurarea capacității de furnizarea de pește proaspăt/procesat obținut din zona pescarească și valorificarea prin vânzare în piețe de pește;
  • Formarea și perfecționarea pentru crearea și menținerea locurilor de muncă în toate etapele activității de pescuit comercial, acvacultura , activități alternative și complementare;
  • Noi tehnici de pescuit, imbunătățirea proceselor și a managementului prin inovare;

Informații referitoare la Ghidul Solicitantului și Anexele aferente: