Măsura 2.1

Măsura 2.1

(aprobata feb.2019)

 

Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei.

Obiectivul 2: Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectare a mediului.

Tipuri de actiuni:

  • Consolidarea infrastructurii și a serviciilor necesare pentru valorificarea patrimoniului natural a zonelor de coastă și a zonelor din apropierea digurilor (ex. crearea de zone de recreere, amenajarea de plaje, îmbunătățirea micii infrastructuri portuare legate de activități de turism, introducerea de energie electrică și apă potabilă, drum de acces la obiectiv, precum și activități conexe de monitorizare a mediului și intervenții conexe);
  • Diversificarea activităților economice în zona pescarească: transport de agrement: pensiuni-resurant cu specific pescăresc; turism cu specific pescăresc, pescuit sportiv, observare, educațional; activități de mediu aferente pescuitului: colectare deșeuri, instruirea pescarilor sportivi, pescuit sustenabil;
  • Înființarea/amenajarea și valorificarea spațiilor de agrement pentru turism și recreere.

Informații referitoare la Ghidul Solicitantului și Anexele aferente: