Măsura 2.2

Măsura 2.2 

(aprobata feb.2019)

Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbările climatice.

Obiectivul 2: Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectare a mediului.

Tipuri de acțiuni:

  • Protecția și conservarea resurselor piscicole și eliminarea poluării prin elaborarea de studii și instituirea de programe de monitorizare și protecție a mediului;
  • Dezvoltarea de servicii de protecția mediului aferente pescuitului comercial și sportiv;
  • Realizarea de parteneriate și acțiuni pentru înțelegerea și combaterea riscului de inundații de catre comunitățile din zona FLAG.

Informații referitoare la Ghidul Solicitantului și Anexele aferente: