Comunicate Evenimente Strategii Uncategorized

MEMO FISH ROBG 420

Memory and Future. Stories about the Danube Civilization

 

Asociația Grup Local de Pescuit ”Dunărea Călărășeană” implementeaza, în calitate de pertener, împreună cu Asociația ”Camera de comerț româno-bulgară din Ruse” – lider de proiect, Asociația ”Paralel” Silistra, Muzeul regional de istorie din Ruse și Asociația ”Acces” Călărași, proiectul ”Memory and Future. Stories about the Danube Civilization”, acronim: ”MEMOFISH”, cod eMS: 420, proiect finantat prin Programul Interreg VA Romania-Bulgaria, Prioritatea 2 – O regiune verde, Obiectivul specific 2.1 Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.

                  OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  • Studierea promovarea patrimoniul cultural unic al pescarilor și practicile lor de conservare a ecosistemului acvatic și terestru;
  • Salvarea și prevenirea pierderii acestei moșteniri pentru generațiile viitoare prin consolidarea protecției patrimoniului natural/cultural și prin realizarea strategiilor și politicilor comune de dezvoltare;
  • Demonstrarea faptului că profitul economic ar putea merge împreună cu protecția și conservarea mediului prin dezvoltarea și promovarea practică a produselor turistice integrate, bazate pe patrimoniul pescarilor dunăreni.

                 REZULTATELE PROIECTULUI:

  • O cercetare pe teren și studiu audiovizual;
  • Un document ”Obiceiuri culturale – Cooperare transfrontalieră pentru managementul moștenirii culturale”;
  • O ”Politică comună de protejare, dezvoltare și utilizare a comunităților de pescari”;
  • 5 Strategii locale transfrontaliere pentru valorizarea comunităților de pescari (câte una pentru fiecare comunitate transfrontalieră de pescari ”în oglindă”) pentru valorizarea și promovarea rutelor turistice;
  • Un plan comun de management pentru comercializarea în comun a produselor/rutelor turistice create.

                  BUGETUL PROIECTULUI:

  • Valoarea totală a proiectului:              498.731,40 euro
  • Bugetul Asociației Grup Local de Pescuit ”Dunărea Călărășeană”:  83 021 euro

Nota privind intenția de achiziție – Servicii de contabilitate – DESCARCĂ


Anunț de atribuire – Servicii de contabilitate – DESCARCĂ