Procedura Operationala de nereguli si Anexe

Procedura Operationala de nereguli – pentru descarcare apasati DOWNLOAD ANEXE (pentru descarcare apaasti DOWNLOAD in dreptul fiecarei anexe)   – Formular PON01 – Suspiciunea de neregula – DOWNLOAD –  Formular PON 02 – Registrul de inregistrare a sesizarilor – DOWNLOAD

Ghid Masura 1.1 Rev.1 2018

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – DOWNLOAD Ghidul Solicitantului Masura 1.1 – pentru descarcare apasati DOWNLOAD Anexe la Ghidul Solicitantului – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare – DOWNLOAD Anexa 2 – Cererea de Finanțare în formă extinsa – DOWNLOAD Anexa […]

Procedură Operațională de Monitorizare și Anexe

Procedura Operațională de Monitorizare, Raportare și Arhivare – pentru descărcare apasați DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POMRA01 – Decizie internă desemnare Asistent Tehnic/Expert Coordonator – DOWNLOAD POMRA02 – Notificare – DOWNLOAD POMRA03 – Fișa de proiect – DOWNLOAD POMRA05 – Invitație de participare – DOWNLOAD POMRA06 – Proces verbal de […]

Procedura de Implementare a Strategiei POIS și Anexe

Procedură Operațională de Implementare a Strategiei – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD ANEXE – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POIS01 – Nota justificativă de modifcare și completare ghiduri – DOWNLOAD POIS02 – Instrucțiune de lucru privind modificarea procedurii operaționale – DOWNLOAD POIS03 – Calendar estimativ de lansare – DOWNLOAD POIS04 – Raport […]

Procedură Verificare Conformitate ADM. și Eligibilitate POVCE si Anexe

Procedura Operațională de Verificare Conformitate ADM și Eligibilitate POVCE – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POVCE01 – Anexa 1 – Instrucțiuni de completare Cerere de Finanțare Măsura 1.1 – DOWNLOAD POVCE02 – Anexa 1 – Instrucțiuni de completare Cerere de Finanțare Măsura 1.2 – DOWNLOAD […]

Procedura de Evaluare și Selecție și Anexe

Procedură Operațională de Evaluare și Selecție – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular    POES00 – Dispoziție internă de numire Asistent Tehnic – DOWNLOAD POES01 – Anexa 6 – Grila de evaluare calitativă Tehnică Măsura 1.1 – DOWNLOAD POES02 – Anexa 6 – Grila de evaluare calitativă […]

Procedura de Evitare Conflict de Interese și Anexe

Procedura de Evitare Conflict de Interese – pentru descărcare apăsați – DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui document   POECI01 – Declarație evitare conflict de interese – DOWNLOAD POECI02 – Solicitare de înlocuire – DOWNLOAD POECI03 – Matricea de înlocuire – DOWNLOAD

Procedura de Soluționare Contestații și Anexe

Procedura Operațională de Soluționare a Contestațiilor – pentru descărcare apăsați – DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POSC01 – Anexa 1 – Decizie numire comisie de soluționare – DOWNLOAD POSC02 – Anexa 2 – Declarație evitare conflict de interese – DOWNLOAD POSC03 – Anexa 3 – Solicitare de înlocuire […]

Procedura de Control Intern și Anexe

Procedura Operațională de Control Intern – pentru descărcare apăsați – DOWNLOAD Anexe – pentru descărcare apăsați DOWNLOAD în dreptul fiecărui formular   POCI01 – Anexa 1 – Situația privind stadiul de execuție a contractelor de prestări servicii încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică – DOWNLOAD POCI02 – Matricea de înlocuire – DOWNLOAD

ROF, ROI, FISE POST, Oragnigramă

Regulamentul de Organizare și Funcționare al FLAG Regulamentul de Ordine Interioară al FLAG Organigrama FLAG Fișă de post Manager Fișă de post Asistent Tehnic Fișă de post Expert Coordonator