START! Se pot depune proiecte  în cadrul Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești “Dunărea Călărășeană”

START! Se pot depune proiecte  în cadrul Strategiei de dezvoltare a zonei pescărești “Dunărea Călărășeană”

Calarasi, 24 martie 2017. Contractul  de finantare pentru Strategia de dezvoltare integrată, plasată sub responsabilitatea comunității, pentru zona pescărească „Dunărea Călărașeană” – finanțată prin Programul Operaţional Pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 a fost semnat.

Obiectivele Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2016 – 2023 sunt: 1. Dezvoltarea viabila și competitivă acvaculturii și a pescuitului comercial 2. Dezvoltarea durabila a zonei pescaresti prin asigurarea condițiilor pentru cresterea bunastarii si a coeziunii sociale si de respectare a mediului 3. Consolidarea parteneriatului si intarirea capacitatii organizationale. Acestea vizeaza atat susținerea dezvoltării sectorului pescăresc, prin  adăugarea de valoare produselor locale de pescuit și acvacultură, prin stimularea creativității diferiților actori din zona, astfel încât, să identifice, pe parcursul  procesului de producție și valorificare a produselor de pescuit si acvacultura, elemente de  noutate, fie sub aspect tehnic si tehnologic, fie sub aspect de marketing, cât și activități vizând crearea condițiilor pentru exploatarea sustenabilă a resurselor  naturale și de mediu,  implicit dezvoltarea turismului.

In perioada următoare, echipa tehnică a FLAG Dunărea Călărășeană va realiza o serie de activitati  de animare a teritoriului, în scopul consolidarii parteneriatului,  identificării de proiecte și  de modalități și oportunități de cooperare.

Organizația noastra a implementat, în  perioada 2012 – 2015,  o prima strategie de dezvoltare a zonei pescaresti, beneficiind de un buget de circa 4 milioane euro, in cadrul Programului Operational de Pescuit,  suma cu ajutorul careia au fost implementate 23 de proiecte.

Teritoriul FLAG „Dunărea Călărăşeană” este format dintr-un număr de 20 unităţi administrativ-teritoriale  –  Chirnogi, Olteniţa, Ulmeni, Spanţov, Chiselet, Mânăstirea, Dorobanţu, Ulmu, Vlad Tepes, Independenta, Ciocăneşti, Grădiştea, Cuza-Vodă, Călăraşi,  Modelu, Roseţi, Dichiseni, Unirea, Jegălia, Borcea – aflate în partea de sud a judeţului Călăraşi, pe malul stâng al fluviului Dunărea (de la km 450 la km 372) şi al braţului Borcea (km 100–la  km 48), în plină  Câmpie a Bărăganului şi Lunca Dunării.